Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl już kilkakrotnie analizowali sytuację dotyczącą firmy Gefion Insurance. Może się to wydawać nieco dziwne, ponieważ wspomniany ubezpieczyciel był zarejestrowany w Danii i kontrolowany przez tamtejszy nadzór finansowy. Trzeba jednak pamiętać, że Gefion działał również w Polsce. Co więcej, dzięki bardzo konkurencyjnym cenom obowiązkowych ubezpieczeń OC ta firma znalazła całkiem sporą grupę klientów. W pewnym momencie pojawiły się obawy ekspertów, że dumpingowa polityka składkowa Gefiona spowoduje kolejną wojnę cenową na rynku OC. Ostatecznie ubezpieczenia od duńskiej firmy wykupiło około 100 000 rodzimych kierowców. Dość szybko okazało się jednak, że niska cena polis OC wiąże się także ze słabym standardem obsługi klienta oraz likwidacji szkód. Kolejnym problemem stała się kondycja finansowa spółki Gefion Insurance. Teraz, gdy upadłość Gefiona została potwierdzona, warto wyjaśnić, czy ta plajta oznacza problemy dla polskich klientów wspomnianej firmy oraz poszkodowanych. Na pytania odpowiadają eksperci porównywarki Ubea.pl. 

Bankructwo Gefiona już wcześniej było przesądzone 

Wydaje się, że w pierwszej kolejności warto pokrótce nakreślić chronologię wydarzeń związanych z plajtą firmy Gefion Insurance. Przedstawia się ona następująco:

  • 24 marca 2020 r. – duński nadzór finansowy (Finanstilsynet) decyduje o przymusowym wstrzymaniu sprzedaży nowych ubezpieczeń przez spółkę Gefion Insurance
  • 24 czerwca 2020 r. – Finanstilsynet zadecydował o cofnięciu zezwolenia Gefiona na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
  • 13 lipca 2020 r. – wszczęcie postępowania likwidacyjnego, które dotyczyło spółki Gefion Insurance A/S na skutek decyzji walnego zgromadzenia jej udziałowców
  • 7 czerwca 2021 r. – duński sąd morski i gospodarczy decyduje o postawieniu spółki Gefion Finans A/S (wcześniej Gefion Insurance A/S) w stan upadłości

Warto nadmienić, że sytuacja związana z niskim standardem usług świadczonych przez spółkę Gefion Insurance oraz jej późniejszymi kłopotami finansowymi była impulsem do wprowadzenia nowych przepisów, które dają Komisji Nadzoru Finansowego większe możliwości wpływania na zagranicznych ubezpieczycieli świadczących w Polsce usługi na podstawie unijnej swobody działalności. „Nowe regulacje przewidują m.in. możliwość nałożenia kary na zagranicznego ubezpieczyciela, który z opóźnieniem wypłaca świadczenia z polis obowiązkowych i zastosowania w pilnych przypadkach wszystkich uprawnień, które nadzór finansowy ma w stosunku do rodzimych zakładów ubezpieczeń” – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

OC od duńskiego bankruta wygaśnie po 3 miesiącach

Wielu kierowców korzystających wcześniej z oferty Gefiona, teraz już nie jest klientami wspomnianej firmy ze względu na upływ okresu ochrony lub rezygnację z usług duńskiego ubezpieczyciela (np. po zakupie drugiej polisy). Mimo tej sytuacji, trzeba wspomnieć, że obowiązkowa ochrona dla osób posiadających jeszcze OC z Gefiona wygaśnie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia upadłości tej spółki w duńskim dzienniku urzędowym Statstidende (9 czerwca 2021 r. + 3 miesiące). „Takie rozwiązanie przewiduje bowiem polska ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152)” – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W związku z powyższym, pechowi klienci Gefiona powinni odpowiednio wcześniej wykupić kolejną polisę OC – tak aby uniknąć kar za ewentualną przerwę w okresie ochrony. Roszczenia o ewentualny zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony można kierować do syndyków masy upadłościowej duńskiego ubezpieczyciela. „Wiele osób nie zdecyduje się jednak na to rozwiązanie ze względu na niewielką wartość roszczenia i możliwą przewlekłość wypłat” – przypuszcza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Co powinni zrobić poszkodowani w wypadkach?

Ważne pytania rodzą się również w związku z sytuacją osób poszkodowanych w wypadkach, które mają roszczenia wobec upadłego zakładu ubezpieczeniowego z Danii. Warto zatem przekazać informację od Rzecznika Finansowego, który niedawno przypomniał, że osoby posiadające roszczenia względem Gefion Insurance A/S (związane z obowiązkowym OC i wypadkami komunikacyjnymi na terenie Polski), mogą zgłaszać szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. „Takie zgłoszenia powinny być dokonywane za pośrednictwem dowolnego polskiego ubezpieczyciela oferującego obowiązkowe polisy OC dla kierowców” – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Mogą się pojawić także roszczenia w związku z polisami nieobowiązkowymi, które Gefion na niewielką skalę sprzedawał na terenie Polski. W przypadku takich dobrowolnych ubezpieczeń, konieczne jest zgłaszanie szkód do syndyków masy upadłościowej. „Odpowiedniego i udokumentowanego zgłoszenia trzeba było dokonać w ciągu 4 tygodni od daty ogłoszenia upadłości spółki Gefion Finans A/S (wcześniej Gefion Insurance A/S)” – podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.