WHO

Światowa Organizacja Zdrowia została założona w 1948 roku i jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która koordynuje międzynarodową pracę w dziedzinie zdrowia. Jest to agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która zapewnia przywództwo w globalnych kwestiach zdrowotnych, kształtując program badań nad zdrowiem, ustalając normy i standardy, formułując opcje polityki oparte na dowodach, zapewniając wsparcie techniczne krajom oraz monitorując i oceniając trendy zdrowotne. Jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia to międzynarodowa organizacja, która koncentruje się na poprawie systemów opieki zdrowotnej, promowaniu lepszych warunków życia i zapobieganiu chorobom. Została założona w 1948 roku, a jej siedziba znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która została założona w 1948 roku. Głównym celem WHO jest koordynacja międzynarodowej pracy w zakresie zdrowia oraz zapewnienie wsparcia technicznego tam, gdzie jest to potrzebne. Realizuje to zadanie, udzielając porad w sprawach zdrowia i działając na rzecz poprawy zdrowia publicznego. Siedziba WHO znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Organizacja zatrudnia około 2000 osób na całym świecie, a jej budżet na 2016 rok wyniósł 865 mln USD.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została założona w 1948 roku i jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. WHO odpowiada za przywództwo w globalnych kwestiach zdrowotnych, kształtowanie programu badań nad zdrowiem, ustalanie norm i standardów, formułowanie opcji politycznych opartych na dowodach, zapewnianie wsparcia technicznego dla krajów oraz monitorowanie i ocenę trendów zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych działająca jako międzynarodowe ciało na rzecz zdrowia publicznego. Organizacja została założona w 1948 roku, a jej siedziba znajduje się w Genewie w Szwajcarii. WHO ma szeroki zakres zadań, które obejmują: opracowywanie polityk dotyczących globalnych spraw zdrowotnych, udzielanie pomocy technicznej krajom, monitorowanie i ocenę globalnych trendów zdrowotnych, promowanie silnych systemów opieki zdrowotnej oraz regulowanie handlu międzynarodowego niektórymi produktami, które mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa bezpieczeństwo. Światowa Organizacja Zdrowia to międzynarodowa agencja zdrowia publicznego, która została założona w 1948 roku. Jest to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, której głównym celem jest zapewnienie przywództwa w globalnych kwestiach zdrowotnych w celu zmniejszenia wpływu chorób i urazów na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została założona 7 kwietnia 1948 r. przez przedstawicieli 51 krajów. Jej konstytucja weszła w życie 7 kwietnia 1948 r. Jej siedziba znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Pierwszym dyrektorem generalnym WHO był dr Brock Chisholm (1948-1956). Obecnym dyrektorem generalnym WHO jest dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (od 2017).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.