mobbing w Niemczech

Mobbing w Niemczech nie jest może najczęstszym problemem, ale o jego rzeczywistym nasileniu trudno mówić, bo mało która ofiara mobbingu dochodzi swoich praw. Pamiętaj, że ani pracodawca, ani współpracownicy nie mogą Cię jako pracownika poniżać lub pozbawiać godności!

Mobbing w Niemczech

Mobbing w miejscu pracy nie jest pojęciem, którego używa niemiecki kodeks pracy. Ale w praktyce należy za mobbing uznać każde powtarzające się lub stałe działanie, którego jedynym celem jest dokuczanie pracownikowi, poniżanie go lub czyste znęcanie się. To ważne – mobbing musi być działaniem celowym i powtarzalnym. Pojedyncze konflikty czy bezsensowne złośliwości nie mieszczą się w tej definicji.

Polski Adwokat w Niemczech – Kancelaria ABERLINUS

Co ważne, sądy pracy w Niemczech coraz częściej rozpatrują sprawy dotyczące tzw. mobbingu poziomego, czyli pomiędzy pracownikami na równych sobie stanowiskach służbowych. Sporo takich osób skarży się, że ich współpracownicy celowo utrudniają im życie.

Jak rozpoznać mobbing?

Mobbing – podobnie jak działania noszące znamiona dyskryminacji – jest najczęściej skierowany ku pewnej tylko grupie pracowników lub pojedynczym osobom. Mogą to być działania jawnie wrogie – kierowanie do najbardziej uciążliwych prac, molestowanie w miejscu pracy – ale też pozornie drobne, różne codziennie wbijane szpilki. Mobbing w pracy poznaje się niestety często dopiero po jego efektach. Może to być szybsze wypalenie zawodowe, przemęczenie, utrata równowagi psychicznej.

Wbrew pozorom rozpoznanie mobbingu nie jest banalne. Pracownik może nie rozumieć różnicy między agresywnym wykorzystywaniem stosunku pracy, codziennymi konfliktami i mobbingiem – taka też jest najczęściej linia obrony mobberów, dlatego trzeba uważnie analizować każdą sytuację i rozważyć, czy wykroczyła ona poza nawet napięte, ale jednak normalne układy.

Co zrobić, jeśli jesteś ofiarą mobbingu?

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu ze strony pracodawcy lub współpracowników, musisz przede wszystkim udokumentować działania mobberów. W dalszej kolejności możesz szukać wsparcia wewnątrz organizacji – u przełożonego lub u rady zakładowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, możesz iść do sądu pracy, przy czym wygranie sprawy na tym etapie wymaga dobrego przygotowania merytorycznego, zatem nie od rzeczy będzie wcześniej zgłosić się do adwokata.

To ważne, ponieważ trzeba odróżnić mobbing od naruszeń prawa pracy czy dyskryminacji – są to wszystko naganne zjawiska, ale regulowane są przez inne przepisy, stąd, w trosce o skuteczne dochodzenie swoich praw, trzeba skupić się na właściwym zaszeregowaniu uchybień.

Pomożemy Ci walczyć o swoje

Jeśli w Twojej firmie mobbing jest na porządku dziennym, zgłoś się do nas. Porozmawiajmy! Wytłumaczymy, co możesz zrobić, żeby nie tylko otrzymać odszkodowanie, ale też opuścić toksyczne środowisko pracy. Będziemy podpowiadali, jak zebrać materiał dowodowy i jak go przedstawić, żeby wygrywać w sprawach o mobbing. Z naszą pomocą wreszcie przerwiesz ten przeklęty krąg i odzyskasz kontrolę nad swoim życiem zawodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.