mobilność elektryczna

W ostatnich latach obserwujemy szybki i dynamiczny rozwój mobilności elektrycznej, który swoim zasięgiem obejmuje nie tylko samochody elektryczne, ale też e-rowery i e-skutery. Specjaliści prognozują, że już w 2030 roku mobilność elektryczna stanowić będzie niemal dziewięćdziesiąt procent udziału w światowym popycie na akumulatory. GEFCO to operator logistyczny oferujący kompleksowe i przejrzyste rozwiązania logistyczne dla akumulatorów litowo-jonowych.

Projektowanie zintegrowanych rozwiązań logistycznych

 Eksperci GEFCO ds. jakości i działalności operacyjnej specjalizują się w niezawodnych i zgodnych z przepisami projektach rozwiązań logistycznych. Towary niebezpieczne, takie jak akumulatory litowo- jonowe, podlegają restrykcyjnym przepisom dotyczącym magazynowania i transportu. Szereg zapisów prawnych wynika z wysokiej wrażliwości towaru na czynniki zewnętrzne. Ograniczenia obejmują tu nie tylko wielkości przesyłek, ale także charakter i rodzaj opakowań, których zadaniem jest zapobieganie wstrząsom i upadkom. Rozwiązania logistyczne proponowane przez GEFCO pomagają klientom w bezpiecznym transporcie i osiąganiu efektywności kosztowej.

Zarządzanie przychodzącymi akumulatorami litowo-jonowymi i dostawy wychodzące

GEFCO gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo dostaw, ale też staranny dobór przewoźników i dostawców. Rozwiązania w zakresie transportu towarów niebezpiecznych w systemie “door- to-door” obejmują m.in. regularne wjazdy, zarządzanie zamówieniami, dokumentami, transportem z wieloma źródłami zaopatrzenia, a ponadto procedurami celnymi i reprezentacją fiskalną. Usługi wartości dodanej oferowane przez operatora logistycznego to badania w trakcie ładowania, kontrola jakości modułów czy przepakowywanie. Logistyka na rynku wtórnym akumulatorów charakteryzuje się większym skomplikowaniem zarządzania, a wpływ ma na to m.in. zmienne środowisko regulacyjne. GEFCO upraszcza działania aftermarket, osiągając jednocześnie efektywność budżetową i ekologiczną. Wszystko to za sprawą elastycznych rozwiązań logistycznych obejmujących pakowanie, przechowywanie, transport oraz zarządzanie zwrotami.

Logistyka zużytych akumulatorów

Wpływ produkcji akumulatorów litowo-jonowych na zanieczyszczenia i zasoby naturalne, stanowi poważny problem dla środowiska. Coraz istotniejszą kwestią staje się to, co dzieje się z akumulatorem, po zakończeniu użytkowania pojazdu. GEFCO doskonale wie, jak ważna jest tu strategia dostaw. Odsetek akumulatorów można poddać recyklingowi oraz ponownie wprowadzić do łańcucha użytkowania. Operator logistyczny oferuje dedykowane rozwiązania zgodne z przepisami- od placówki naprawczej do firmy recyklingowej lub od firmy recyklingowej aż do producentów.

GEFCO dba o globalną widoczność przepływów i ciągłe wzmacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Oferuje tym samym usługi wieży kontroli do monitorowania i zarządzania wszystkimi przepływami na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.