Starość i związane z nią choroby to naturalny proces składający się na Nasze życie. Problem pojawia się kiedy te objawy zaczynamy obserwować u osób które kochamy, i u których te procesy nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Do takich procesów należy pojawienie się demencji i opieka nad taką osobą. Choroba ta stawia poważne wyzwania i problemy z którymi musi uporać się rodzina lub opiekun.

Czym jest demencja ?

Demencja to skutek zaniku pracy naczyniowo- neurologicznej mózgu. Są to ogólne zaburzenia definiowane jako zaburzenia funkcji poznawczych. Choroba ta dotyka szczególnie osoby po 65 roku życia. Jest to choroba przewlekła i postępująca. Upośledzenie funkcji poznawczych prowadzi do obniżenia sprawności intelektualnej a co za tym idzie do obniżenia sprawności i funkcjonowania w życiu codziennym.

Opieka nad seniorem w początkowej fazie demencji

Ważnym aspektem podjęcia opieki nad taką osobą jest zdiagnozowanie tej choroby. W początkowym okresie jest to bardzo trudne do zaobserwowania, ponieważ takie drobne dolegliwości, jak roztargnienie czy zapominanie o pewnych rzeczach u osób starszych składamy na karb wieku. Ten moment jest bardzo ważny ze względu na podjęcie odpowiedniej terapii oraz leczenia. W początkowym okresie można podawać leki które hamują degradacje neuroprzekaźników, oraz leki które łagodzą stany lękowe i pobudzenie nerwowe. Na tym etapie warto skupić się na zmianie rytmu dnia, czyli ustalić rutynę w codziennych zajęciach a także podjąć ćwiczenia mózgu poprzez rozwiązywanie krzyżówek lub powtarzanie imion osób z rodziny czy dat. Ważnym ćwiczeniem może być także określanie miejsc i orientacji w przestrzeni mieszkania lub domu. Należy pobudzać te fragmenty mózgu i pamięci które jeszcze prawidłowo funkcjonują.

Opieka na seniorem w fazie demencji zaawansowanej

Na tym etapie musimy skupić się na połączeniu kilku kierunków w opiece na seniorem. Poza leczeniem farmakologicznym, istotna jest rehabilitacja oraz aktywacja chorego, a szczególnie nie wykluczanie go z życia codziennego. Terapie zajęciowe w grupie, które usprawniają nie tylko, mózg ale angażują także układ ruchowy (np. ręce przy pracach manualnych) mogą zapobiegać otępieniu i bierności pacjenta. Program takich zajęć powinien być zróżnicowany poprzez muzykę oraz ćwiczenia fizyczne. Aby ułatwić funkcjonowanie osobie z demencją w domu warto opisać na szafkach gdzie są przydatne przedmioty, ustawić przypomnienia w zegarku czy oznaczyć kierunek do toalety. Na tym etapie mogą wystąpić problemy z nietrzymaniem moczu, warto zadbać o pieluchomajtki lub wkłady chłonne. Przy problemach ze snem które często występują u takich osób, warto zadbać o aktywność dzienną, oraz zapobiegać drzemkom w ciągu dnia. Komunikacja z chorym powinna być wyraźna i jasno sformułowana, pytania krótkie i rzeczowe a wymagania stawiane jasno i precyzyjnie (np. usiądź, zjedz) Nasze podejście do chorego powinno być nacechowane wyrozumiałością i cierpliwością , ponieważ pacjent z demencją nie zdaje sobie sprawy że jego osobowość się zmienia.

Opieka nad seniorem w fazie demencji głębokiej

Ten ostatni etap jest najbardziej przykry i wymagający wobec rodziny i opiekuna. Pacjent w ostatniej fazie choroby nie jest w stanie wykonywać żadnych czynności życia codziennego. Traci zupełną łączność z otaczającym go światem. W skrajnych przypadkach może zapomnieć o odruchu przełykania lub oddychania co może doprowadzić do śmierci. Opieka w tym stadium koncentruje się na zapewnieniu codziennej higieny, dbaniu o pobudzanie krążenia poprzez masaże, zapobieganiu odleżynom oraz  infekcjom.  Stosowanie różnych pozycji ciała oraz stosowanie okładów przynosi ulgę dla chorego. Mówienie do chorego i znane zapachy mogą wyciszyć i uspokoić pacjenta. Niestety choroba ta postępuje i jest nieuleczalna  i nie jesteśmy w stanie jej zahamować.

Autor artykułu
Współautorem publikacji jest Klinika Seniora – Podmiot Leczniczy specjalizujący się w kompleksowej opiece nad osobami starszymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.