czym jest mobbing

O mobbingu w miejscu pracy mówimy bardzo często. Ofiary mobbingu mimo tego, że starają się walczyć o swoje prawa, często nie są w stanie obronić się przed osobami atakujacymi je. Mobbing w pracy to dla wielu pracowników codzienność. Musimy o tym pamiętać, zwracać na niego uwagę i liczyć się z faktem, jakie poważne konsekwencje może wywołać.

Co to jest mobbing?

Najprostsza definicja mobbingu to ta, pochodząca z Kodeksu Pracy. Zgodnie z artykułem 943 paragrafem 2, mobbing to działania lub zachowania, dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. Działania te polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. U ofiary działania wywołują zaniżoną ocenę podatności zawodowej, co powoduje lub ma na celu poniżanie i ośmieszane pracownika.

Jakie są konsekwencje mobbingu w miejscu pracy?

Mobbing zazwyczaj rozpoczyna się niewinnie. Może mieć miejsce konflikt, powodujący prawdziwą lawinę pomiędzy osobą mobbingującą, a ofiarą. Mobbing powoduje stres, utratę chęci do pracy, obawy o utratę stanowisko, zamykanie się w sobie, stracenie wiary w swoje umiejętności i siebie. Ofiara mobbingu w miejscu pracy może cierpieć na zaburzenia depresyjne.

Jak bronić się przed mobbingiem?

Wiesz, czym jest mobbing i masz świadomość tego, że stałeś się ofiarą mobbingu? W takiej sytuacji masz możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Możesz również ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkód na zdrowiu i zadośćuczynienie pieniężne w stacji, kiedy z powodu mobbingu zrezygnowaliśmy ze swojego stanowiska.

Powróć na www.globalnews.pl i śledź dalsze artykuły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.